Friday, May 31, 2013

Ce-ati facut asasinilor de la conducere din industria brasoveana?


PARAGINĂ: Ce-a ajuns industria braşoveană

Publicat in: Cotidianul Transilvania Expres nr. 5974 din Lu, 01 Apr 2013
Capitalismul săl­ba­tic de după 1990 a pus pe butuci in­dus­tria de la poa­le­le Tâmpei. Unele uzi­ne au fost rase de pe faţa pă­mân­tu­lui, iar cele care încă mai există as­tăzi produc la sca­ră mult mai mică, având numai câ­te­va sute de anga­ja­ţi.

De la Revoluţie şi până acum, Braşovul s-a schimbat enorm. Din cea mai industrializată regiune a ţării, după Bucureşti desigur, zona Braşo­vului şi-a pierdut identitatea. Rând pe rând, marile uzine, Tractorul UTB, Rul­men­tul şi Hidromecanica, au fost rase la propriu de pe faţa pământului, iar altele, precum Roman, IAR Ghim­­bav, Fartec, Metrom sau Carfil, func­ţio­­nea­ză la scară mult mai mică decât o făceau pe vremuri.
De asemenea, multe alte fabrici şi ateliere din oraş au devenit istorie. În locul lor, „investitorii” au amenajat spa­ţii de închiriat, magazinaşe, baruri sau birouri care  te îmbie cu tot soiul de „oferte”.
Tractorul UTB, „tras” în şanţ de „şofer”!
Probabil cea mai tragică dispariţie este cea a uzinei Tractorul Braşov (UTB), o companie specializată în producţia de tractoare, singura de acest fel din sud-est-ul Europei. Înfiinţată în 1925 ca fabrică de avioane (IAR Braşov), după venirea în 1946 a co­muniştilor la putere, care au confiscat o mare parte din utilaje în contul despăgubirilor de război, producţia a fost orientată spre fabricarea de trac­toare. Primul model scos pe piaţă a fost IAR 22. În 1948 fabrica devine Uzina Tractorul Braşov şi, cu începere din 1960, apar pe piaţă primele modele de concepţie integral românească, alături de cele cu motor Fiat.
În anul 1990, uzina avea 23.000 de angajaţi şi de bine de rău producea pentru agricultura românească, dar livra şi la export. Din păcate, managementul defectuos, voit sau nu, al tuturor direc­to­rilor care s-au perindat pe acolo, prestaţia marilor lideri sindicali, împreună cu dezinteresul guvernanţilor post-decem­brişti de a păstra un brand naţional, au băgat uzina, până la urmă, în mormânt.
Nu de puţine ori, angajaţii uzinei au ieşit în stradă pentru a-şi exprima ne­mulţumirea faţă de tergiversările guvernanţilor. Pentru a înţelege scara la care Tractorul a ajuns să fie ma­na­ge­riat trebuie spus că în anul 2002 com­pa­nia a produs circa 4.000 de tractoare, deşi avea o capacitate de producţie de 32.000 de tractoare/an. În schimb, a­gri­cul­tura românească mecanizată în mi­că măsură creştea şi creşte şi astăzi mai mult sub loviturile de sapă ale ţăranilor.
În anul 2004, societatea a fost la un pas de privatizare, cumpărătorul fiind fabrica de tractoare din Italia Landini, dar, din cauza neînţelegerilor cu auto­ri­tă­ţile locale şi din cauza alege­rilor de atunci, privatizarea nu a mai avut loc. Au mai venit investitori străini, chi­nezi, indieni, sud-coreeni, dar au re­nun­ţat, în faţa condiţiilor care li s-au pus. Cu toate acestea, uzina şi-a con­ti­nuat producţia, din 2004 trecând la fa­bricarea tractoarelor din gama „4”.

Privatizări de „succes”
În 2007 uzina a fost închisă, intrând în lichidare. Astăzi, numai halele pă­răsite şi poveştile foştilor angajaţi stau mărturie că pe-acolo, pe vremuri se pro­ducea masiv şi româ­neşte.
În anul 1999, prin divizarea societăţi Tractorul Braşov au rezultat şase societăţi comerciale care ulterior au fost scoase la vânzare: Frimut UTB, Rentcom UTB, Prorem UTB, AWE-HD, MUM-UTB, Scudiver UTB.
În septembrie 2002, pachetul de 50,1% din acţiunile Prorem a fost vândut de APAPS unei persoane fizice. Acesta a fost director ad­mi­nis­tra­tiv la Banca Română de Scont şi unul din oamenii de încredere ai fostului ei preşedinte, Teodor Nicolăescu. În anul 2002, Prorem avea 246 de angajaţi, iar în anul 2004, numărul acestora a ajuns la 74.
Tot în septembrie 2002, APAPS a vândut pachetul majoritar de acţiuni de 51% de la Scudiver către un investitor privat. Ulterior, activele Scudiver au fost trecute pe o nouă com­panie, SUDV, cu acelaşi acţionariat, mişcarea fiind una controversată, pentru că a fost posibilă prin ridicarea nejustificată a sechestrului asupra Scudiver. Astfel, statul, prin Direcţia Generală a Finan­ţelor Publice Braşov, a rămas cu datoriile Scudiver.
Pe data de 5 iulie 2007, în cadrul unei licitaţii, platforma Tractorul UTB a fost cum­părată de către societatea imobiliară Flavus Invest din Bucureşti, deţinută de fondul britanic de investiţii Centerra Capital Partner. Cumpă­ră­to­rii activelor Tractorul s-au angajat că vor cons­trui pe locul vechii uzine cel mai mare complex imobiliar din Europa Centrală şi de Est, cu o valoare estimată la 1,5 miliarde de euro. In­ves­tiţia se va desfăşura pe zece ani şi va cuprin­de un centru comercial de 100.000-150.000 de metri pătraţi construiţi (adică peste 100.000 de metri pătraţi închiriabili), în jur de 100.000 de metri pătraţi de birouri, 7.000-8.000 de apartamente şi un hotel de 4 stele cu 200-250 de camere care va be­neficia de un centru de conferinţe de mari dimensiuni. Deşi anunţate de câţiva ani, lucrărilor nu au început, astfel că peisajul fostei uyine este unul realmente dezolant

Unde e Rulmentul?
O soartă similară cu cea a uzinei Tractorul a avut-o Rulmentul, care a luat fiinţă, ca uzină independentă, în 1959. Aici lucrau mii de muncitori, produsele fabricate de ei fiind recunoscute la export pentru calitatea foarte bună. După 1990, soarta uzinei Rulmentul a urmat-o pe cea a vecinei, unde se fabricau tractoare. Ani la rând, din cauza lipsei de comenzi, producţiile au fost tot mai mici, situaţie în care autorităţile au fost nevoite să reducă încetul cu încetul numărul de angajaţi. Singurul an bun după 1990 a fost 1998, când Rulmentul a obţinut o cifră de afaceri de 356,74 miliarde lei şi un profit net de 4,92 miliarde lei. Peste numai şapte ani, Rulmentul Braşov încheia exerciţiul financiar cu pierderi brute de 39,4 milioane de lei. Intrarea inevitabilă în faliment s-a produs în octombrie 2007. Au urmat circa 40 de licitaţii, fie pentru întreaga platformă, fie pentru pachete de bunuri mobile şi imobile, fie pentru active separate. După licitaţii succesive, consorţiul de lichidatori a redus, potrivit legii, valoarea platformei industriale de la 69,4 milioane de euro, la 35,1 milioane de euro. Lichidatorii au anulat însă, pe motiv de neplată, în martie 2009, licitaţia câştigată în decembrie 2008 de societatea Tâmpa Resort SRL. Societatea nu a plătit nici o tranşă din cele 35 de milioane de euro la care îşi adjudecase platforma.
Ca urmare, procedura a fost reluată, iar preţul de vânzare a fost diminuat la 27 de milioane de euro. În 2009, bunurile mobile ale societăţii au fost vândute către compania Silnef MG SRL Braşov pentru 2,5 milioane de euro. În februarie 2010, un pachet de active ale companiei, reprezentând circa 15% din platformă, au fost vândute către compania Sigur Imob SRL, deţinută de Marcela Ţăndărică şi reprezentată de omul de afaceri Ede Erdely, pentru 3 milioane de euro. Adjudecatara licitaţiei a plătit atunci garanţia de 300.000 de euro şi apoi a cerut amânări la plată.
Cumpărătoarea spunea că doreşte să construiască pe activele achiziţionate o mică fabrică de rulmenţi radianţi, cu 350 de an­gajaţi, majoritatea provenind de la Rulmentul. Restul platformei, circa 85%, a fost cuprins în pro­ce­du­ra de dare în plată către creditorii bugetari şi cei garantaţi. Valoarea totală a datoriilor companiei era de 70,474 milioane de euro, dar de recuperat s-au recuperat doar ma­ximum 50%. Astăzi, pe locul fostei Rul­mentul, Primăria Braşov in­ten­ţionează să dezvolte un parc tehnico-ştiinţific, cu o investiţie de 20 milioane de euro. Muni­ci­palitatea care deţine sau adminis­trea­ză deja circa 50% din platformă, în contul datoriei pe care societatea o avea la bugetul local, la AVAS şi la ANAF, va prelua, după ce va fi emisă hotărârea de guvern, alte active imo­bi­liare.

Hidromecanica, demolată din temelii
Altă rană deschisă a industriei braşovene este dispariţia uzinei Hidromecanica. În urma ei au rămas regretele a zecilor de mii de muncitori care au lucrat aici şi un teren viran pe care se va înălţa în curând un hypermarket. Uzina a fost înfiinţată în 1880. Cei aproximativ 6.000 de angajaţi lucrau în ateliere de turnătorie fontă şi prelucrări mecanice, apoi şi în secţiile de tur­nă­to­rie oţel şi forjă. În clădirea „Hidro­me­ca­nica”, fosta uzină „Fraţii Schiel” şi fosta în­tre­prin­dere „Strungul”, după al doilea Război Mondial s-a fabricat primul autobuz şi primul strung românesc. Practic, denumirea uzinei din Centrul Civic a fost schimbată în „Hidro­me­canica” în 1961, când fabrica s-a specializat în trans­misii hidraulice şi turbosuflante pentru mo­toa­rele Diesel, iar în 1978, în Tractorul, s-a cons­tru­it o nouă unitate numită „Hidromecanica 2” ca­re a produs, în special, transmisii hidro­me­canice.
După Revoluţie, soarta Hidrome­ca­nicii şi a miilor de angajaţi s-a schimbat . După ce uzina a fost cumpărată de diverşi acţionari, s-a stins încetul cu încetul. Primul pas a fost făcut în 2001, când a fost cumpărată de societatea Alexander & Co SRL Braşov. Privatizarea s-a dovedit a fi un eşec. Grevele din curtea fabricii şi mitingurile în stradă ale salariaţilor au devenit lucruri obişnuite. A doua privatizare a a avut loc după numai patru ani, când fabrica a fost cumpărată de omul de afaceri Lucian Nicolae Gârbacea, care a deţinut 50,9% din acţiuni, un alt acţionar semnificativ fiind SIF Transilvania cu 45,21%. Chiar şi aşa, cu trecerea anilor, declinul uzinei Hidromecanica era tot mai evident. Apogeul decăderii a fost atins în 2009, când cifra de afaceri a companiei era de 9,4 milioane de lei şi pierderile de 14,8 milioane de lei. Imediat, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov a scos la licitaţie platforma Hidro­mecanica 1.
Terenul cu o suprafaţă de 39.134 de metri pătraţi, deţinut de compania Hidromecanica SA în Centrul Civic, a fost licitat în iunie 2010 şi cumpărat de reţeaua belgiană de hipermarketuri Cora cu 13 milioane de euro. Ulterior, a început demolarea uzinei, în locul ei rămânând doar un maidan. Singurul lucru care mai aduce aminte de fosta fabrică este unitatea numărul doi, de pe platforma de la Tractorul. Aici, o mână de angajaţi mai lucrează pentru export. În locul fostei Hidromecanica este propus un centru de bussines, care presupune o zonă de birouri, un centru comercial şi un magazin. „Firma care deţine terenul are autorizaţie de demolare. Pentru siguranţă, primarul a insistat ca lucrările să se facă etapizat. Acestea s-au încheiat dar încă nu s-a dat autorizaţia de construcţie. E posibil să se facă acolo şi o parcare subterană”, a explicat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.

Teren viran imens pe Str. Hărmanului
Istoria a fost „rasă” din temelii şi pe strada Hăr­manului, unde altădată funcţionau la capacitate maximă fabrica de mobilă Lemexim, fabrica de uleiuri Lubrifin şi fabrica de scule IUS. În locul celor trei societăţi a apărut cea mai mare suprafaţă de teren viran din centrul Braşovului. Însă, companiile nu au dispărut. Ele au fost nevoite, conform Planului Urbanistic General al Primăriei, să-şi mute secţiile în afara oraşului. Cum era de aşteptat, investitorii din străinătate au fost atraşi de uriaşa platformă industrială, terenurile fiind amplasată într-o zonă intens populată.
Dezvoltatorii străini care au cumpărat terenurile fostelor uzine au promis construcţii moderne, însă, o dată cu criza financiară, pro­iec­tele lor au rămas doar pe hârtie.
Societatea IUS SA, cel mai mare pro­du­cător de unelte şi scule profesionale din România, şi-a încetat activitatea pe platforma de pe strada Hărmanului în 2005, mutându-şi sediul în afara oraşului. Terenul fostei fabrici IUS a trecut de la dezvoltatorul EFG Urban Achiziţii la austriecii de la Immoeast, care doresc implementarea unui proiect imobiliar de 240 milioane de euro. Pe de altă parte, compania Lubrifin a fost preluată de francezii de la Total în 2005, iar în 2007, grupul Ţiriac Holding şi compania spaniolă Riofisa anunţau că vor demara construcţia unui proiect imobiliar la Braşov, pe suprafaţa de teren a fabricii Le­me­xim.
„Pe terenul imens, unde au avut sediul companiile Lubrifin, IUS şi Lemexim, s-a vorbit de construirea unei zone rezidenţiale cu blocuri şi centre comerciale de dimensiuni reduse. Din păcate, după demolare pe terenul respectiv nu s-a mai întâmplat nimic, potenţialii investitori renunţând”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Imobiliare, imobiliare şi iar imobiliare
În prezent, austriecii de la Immoeast încearcă să cumpere şi terenurile pe care s-au aflat societăţile comerciale braşovene Lubrifin şi Lemexim. Austriecii deţin deja un teren de patru hectare, care a aparţinut societăţii IUS SA, situat între aceste două suprafeţe pe care doresc să le achiziţioneze. Compania Masterange Imo­bi­li­a­re, care face parte din holdingul afaceristului Ion Ţiriac, a anunţat că intenţionează să construiască pe terenul fostei companii Lemexim un mall şi o serie de blocuri de locuit. Dar pentru că şi aus­triecii au anunţat în 2009 că vor să construiască un proiect imobiliar de peste 150.000 de metri pătraţi, estimat la 240 de milioane de euro, similar cu cel al lui Ţiriac, cei de la Immoeast
s-au arătat interesaţi ce această suprafaţă, plus cea a fostei rafinării. În lipsa uzinelor care ofereau mii de locuri de muncă, nu ne rămâne decât să aşteptăm ca investitorii străini să construiască zonele moderne promise şi să elimine pârloagele din centrul urbei.
Şi în celălalt capăt al oraşului, pe fosta platformă de la Fartec este preconizază construcţia unui centru comercial. În 2007, compania poloneză Echo Investment, la care miliardarul polonez Michal Solowow deţine acţiuni, a cupărat terenul de patru hectare din Bartolomeu, al Fartec SA Braşov şi a pornit construcţia proiectului, însă într-un ritm mai lent, astfel câ, nici până acum lucrarea nu a prins contur. În timp, investiţia s-a redus la aproape jumătate, adică la 80 milioane de euro. Centrul comercial Korona va avea o suprafaţă totală de 12.000 mp, cu 38.000 mp suprafaţă închiriabilă, 130 de magazine, un centru de bowling, săli de cinema şi 1.300 de locuri de parcare. „Firma din Polonia doreşte să construiască un mall, însă, probabil tot din cauza crizei nu s-au mai dat semne de implementare a proiectului”, a mai spus Sorin Toarcea.
Tot în cartierul Bartolomeu a funcţionat zeci de ani uzina Romradiatoare. Însă, din cauza unor datorii la finanţe, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a scos la licitaţie o mare parte din fabrică, aceasta fiind achiziţionată de un dezvoltator imobiliar. La vremea respectivă, în plin boom imobiliar, uzina a fost cumpărată la mp, preţul plătit fiind unul derizoriu. În aceste condiţii, Romradiatoare a fost nevoită să se mute, sediul actual fiind în cadrul Parcului Industrial Carfil.
Din păcate, nu am reuşit să aflăm câţi angajaţi mai are astăzi Romradiatoare şi la ce scară mai produce, directorul societăţii nefiind de găsit.
Şi uzinele Car­fil şi Fartec funcţionează, însă la capacitate mult mai mică decât în anii de după 1990. De exem­plu, un angajat al uzinei Carfil po­vestea în urmă cu câteva luni că „mai sun­tem câteva sute de angajaţi şi există tot felul de zvonuri ca urmează să se închidă fa­brica”. Din păcate, directorul societăţii nu a putut fi găsit pentru a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu situaţia companiei pe care o conduce. Nici despre uzina Fartec, care s-a mutat pe platforma Roman cu câteva sute de an­gajaţi, nu am reuşit să aflăm mare lucru site-ul oficial nefurnizând nici o informaţie economico-financiară. Un lucru este cert, societatea funcţio­nează.

„Mini-Metrom”, pe linia de plutire
O altă uzină care din fericire nu a dispărut din peisajul economic este Metrom. Aceasta însă nu mai produce aşa cum o făcea pe vremuri. Din cele câteva mii de angajaţi care lu­crau aici înainte de 1990, astăzi numai Metrom are doar 200 de salariaţi şi produce o gamă variată de tablă şi benzi de cupru şi aliaje de cupru. Potrivit directorului ei, Vasile Marinescu, „este clar că nu ne desfăşurăm activitatea aşa cum o făceam înainte de 1990, dar sun­tem pe linia de plutire. Chiar dacă nu avem comenzi de la stat lucrăm pentru export. În ciuda tuturor intereselor, Metrom încă există şi funcţionează”. Dacă uzina Metrom are 200 de angajaţi, pe platforma Parcului Industrial muncesc însă 1.000 de braşoveni. „Le-am creat tuturor firmelor de pe plat­for­mă toate condiţiile pentru a putea funcţiona în condiţii normale”, a adăugat directorul Me­trom, Vasile Marinescu.
Producţia continuă şi la IAR Ghimbav, unde potrivit spuselor directorului general, Ne­culai Banea, lucrează 315 angajaţi. În ceea ce pri­veşte performanţele economice ale IAR Ghim­bav, potrivit bilanţului financiar pe anul 2011, la 31 decembrie 2011, societatea a avut un profit de 2,897 milioane lei, puţin mai mic decât cel din 2010, şi avea de încasat creanţe co­mer­ciale de 16,162 milioane lei.

Roman SA, în situaţie dificilă
Ultima redută a marii industrii braşovene, Roman SA, este astăzi într-o situaţie destul de dificilă. Patronul ei, Ioan Neculaie, ne-a povestit că „se încearcă închiderea acestei fabrici unice în ţara noastră. Suntem în proces cu Finanţele, pentru deducerea unei TVA de 200 de miliarde de lei vechi. Eu am făcut absolut totul pentru a ţine pe linia de plutire această societate, însă văd că sunt încolţit de toţi, de finanţe, cu problema TVA, de Primărie pentru plata taxelor la bugetul de stat, deşi legea spune altceva, aşa că nu ştiu cât timp mai poate produce Roman. Uzina nu şi-a oprit activitatea în nici un moment, dar în condiţiile actuale nu se mai poate lucra nici măcar pentru plata salariilor. Probabil o să trimit oamenii acasă. Spun aceste lucruri, poate le aud şi primul minis­tru şi cei în măsură să ia decizii”.
Din păcate, în plină criză economică şi în lipsa unui ajutor al statului, deşi fabrica este unică în România, Roman produce mult mai puţin decât o făcea pe vremuri. Din cei peste 20.000 de angajaţi, astăzi „au rămas 700-800, poate 1.000. Nu contează câţi angajaţi sunt important este că sunt. Dar nu ştiu pentru câtă vreme de acum înainte”, a adăugat Ioan Neculaie. În aceste condiţii, pe platforma Roman îşi desfăşoară activitatea multe firme din diverse domenii de activitate. În rest, numai halele părăsite sau lăsate în ruină mai amintesc de marea fabrică de autocamioane de la Braşov.
Antonio Zota

Ce-ati facut asasinilor de la conducere din industria brasoveana?


PARAGINĂ: Ce-a ajuns industria braşoveană

Publicat in: Cotidianul Transilvania Expres nr. 5974 din Lu, 01 Apr 2013
Capitalismul săl­ba­tic de după 1990 a pus pe butuci in­dus­tria de la poa­le­le Tâmpei. Unele uzi­ne au fost rase de pe faţa pă­mân­tu­lui, iar cele care încă mai există as­tăzi produc la sca­ră mult mai mică, având numai câ­te­va sute de anga­ja­ţi.

De la Revoluţie şi până acum, Braşovul s-a schimbat enorm. Din cea mai industrializată regiune a ţării, după Bucureşti desigur, zona Braşo­vului şi-a pierdut identitatea. Rând pe rând, marile uzine, Tractorul UTB, Rul­men­tul şi Hidromecanica, au fost rase la propriu de pe faţa pământului, iar altele, precum Roman, IAR Ghim­­bav, Fartec, Metrom sau Carfil, func­ţio­­nea­ză la scară mult mai mică decât o făceau pe vremuri.
De asemenea, multe alte fabrici şi ateliere din oraş au devenit istorie. În locul lor, „investitorii” au amenajat spa­ţii de închiriat, magazinaşe, baruri sau birouri care  te îmbie cu tot soiul de „oferte”.
Tractorul UTB, „tras” în şanţ de „şofer”!
Probabil cea mai tragică dispariţie este cea a uzinei Tractorul Braşov (UTB), o companie specializată în producţia de tractoare, singura de acest fel din sud-est-ul Europei. Înfiinţată în 1925 ca fabrică de avioane (IAR Braşov), după venirea în 1946 a co­muniştilor la putere, care au confiscat o mare parte din utilaje în contul despăgubirilor de război, producţia a fost orientată spre fabricarea de trac­toare. Primul model scos pe piaţă a fost IAR 22. În 1948 fabrica devine Uzina Tractorul Braşov şi, cu începere din 1960, apar pe piaţă primele modele de concepţie integral românească, alături de cele cu motor Fiat.
În anul 1990, uzina avea 23.000 de angajaţi şi de bine de rău producea pentru agricultura românească, dar livra şi la export. Din păcate, managementul defectuos, voit sau nu, al tuturor direc­to­rilor care s-au perindat pe acolo, prestaţia marilor lideri sindicali, împreună cu dezinteresul guvernanţilor post-decem­brişti de a păstra un brand naţional, au băgat uzina, până la urmă, în mormânt.
Nu de puţine ori, angajaţii uzinei au ieşit în stradă pentru a-şi exprima ne­mulţumirea faţă de tergiversările guvernanţilor. Pentru a înţelege scara la care Tractorul a ajuns să fie ma­na­ge­riat trebuie spus că în anul 2002 com­pa­nia a produs circa 4.000 de tractoare, deşi avea o capacitate de producţie de 32.000 de tractoare/an. În schimb, a­gri­cul­tura românească mecanizată în mi­că măsură creştea şi creşte şi astăzi mai mult sub loviturile de sapă ale ţăranilor.
În anul 2004, societatea a fost la un pas de privatizare, cumpărătorul fiind fabrica de tractoare din Italia Landini, dar, din cauza neînţelegerilor cu auto­ri­tă­ţile locale şi din cauza alege­rilor de atunci, privatizarea nu a mai avut loc. Au mai venit investitori străini, chi­nezi, indieni, sud-coreeni, dar au re­nun­ţat, în faţa condiţiilor care li s-au pus. Cu toate acestea, uzina şi-a con­ti­nuat producţia, din 2004 trecând la fa­bricarea tractoarelor din gama „4”.

Privatizări de „succes”
În 2007 uzina a fost închisă, intrând în lichidare. Astăzi, numai halele pă­răsite şi poveştile foştilor angajaţi stau mărturie că pe-acolo, pe vremuri se pro­ducea masiv şi româ­neşte.
În anul 1999, prin divizarea societăţi Tractorul Braşov au rezultat şase societăţi comerciale care ulterior au fost scoase la vânzare: Frimut UTB, Rentcom UTB, Prorem UTB, AWE-HD, MUM-UTB, Scudiver UTB.
În septembrie 2002, pachetul de 50,1% din acţiunile Prorem a fost vândut de APAPS unei persoane fizice. Acesta a fost director ad­mi­nis­tra­tiv la Banca Română de Scont şi unul din oamenii de încredere ai fostului ei preşedinte, Teodor Nicolăescu. În anul 2002, Prorem avea 246 de angajaţi, iar în anul 2004, numărul acestora a ajuns la 74.
Tot în septembrie 2002, APAPS a vândut pachetul majoritar de acţiuni de 51% de la Scudiver către un investitor privat. Ulterior, activele Scudiver au fost trecute pe o nouă com­panie, SUDV, cu acelaşi acţionariat, mişcarea fiind una controversată, pentru că a fost posibilă prin ridicarea nejustificată a sechestrului asupra Scudiver. Astfel, statul, prin Direcţia Generală a Finan­ţelor Publice Braşov, a rămas cu datoriile Scudiver.
Pe data de 5 iulie 2007, în cadrul unei licitaţii, platforma Tractorul UTB a fost cum­părată de către societatea imobiliară Flavus Invest din Bucureşti, deţinută de fondul britanic de investiţii Centerra Capital Partner. Cumpă­ră­to­rii activelor Tractorul s-au angajat că vor cons­trui pe locul vechii uzine cel mai mare complex imobiliar din Europa Centrală şi de Est, cu o valoare estimată la 1,5 miliarde de euro. In­ves­tiţia se va desfăşura pe zece ani şi va cuprin­de un centru comercial de 100.000-150.000 de metri pătraţi construiţi (adică peste 100.000 de metri pătraţi închiriabili), în jur de 100.000 de metri pătraţi de birouri, 7.000-8.000 de apartamente şi un hotel de 4 stele cu 200-250 de camere care va be­neficia de un centru de conferinţe de mari dimensiuni. Deşi anunţate de câţiva ani, lucrărilor nu au început, astfel că peisajul fostei uyine este unul realmente dezolant

Unde e Rulmentul?
O soartă similară cu cea a uzinei Tractorul a avut-o Rulmentul, care a luat fiinţă, ca uzină independentă, în 1959. Aici lucrau mii de muncitori, produsele fabricate de ei fiind recunoscute la export pentru calitatea foarte bună. După 1990, soarta uzinei Rulmentul a urmat-o pe cea a vecinei, unde se fabricau tractoare. Ani la rând, din cauza lipsei de comenzi, producţiile au fost tot mai mici, situaţie în care autorităţile au fost nevoite să reducă încetul cu încetul numărul de angajaţi. Singurul an bun după 1990 a fost 1998, când Rulmentul a obţinut o cifră de afaceri de 356,74 miliarde lei şi un profit net de 4,92 miliarde lei. Peste numai şapte ani, Rulmentul Braşov încheia exerciţiul financiar cu pierderi brute de 39,4 milioane de lei. Intrarea inevitabilă în faliment s-a produs în octombrie 2007. Au urmat circa 40 de licitaţii, fie pentru întreaga platformă, fie pentru pachete de bunuri mobile şi imobile, fie pentru active separate. După licitaţii succesive, consorţiul de lichidatori a redus, potrivit legii, valoarea platformei industriale de la 69,4 milioane de euro, la 35,1 milioane de euro. Lichidatorii au anulat însă, pe motiv de neplată, în martie 2009, licitaţia câştigată în decembrie 2008 de societatea Tâmpa Resort SRL. Societatea nu a plătit nici o tranşă din cele 35 de milioane de euro la care îşi adjudecase platforma.
Ca urmare, procedura a fost reluată, iar preţul de vânzare a fost diminuat la 27 de milioane de euro. În 2009, bunurile mobile ale societăţii au fost vândute către compania Silnef MG SRL Braşov pentru 2,5 milioane de euro. În februarie 2010, un pachet de active ale companiei, reprezentând circa 15% din platformă, au fost vândute către compania Sigur Imob SRL, deţinută de Marcela Ţăndărică şi reprezentată de omul de afaceri Ede Erdely, pentru 3 milioane de euro. Adjudecatara licitaţiei a plătit atunci garanţia de 300.000 de euro şi apoi a cerut amânări la plată.
Cumpărătoarea spunea că doreşte să construiască pe activele achiziţionate o mică fabrică de rulmenţi radianţi, cu 350 de an­gajaţi, majoritatea provenind de la Rulmentul. Restul platformei, circa 85%, a fost cuprins în pro­ce­du­ra de dare în plată către creditorii bugetari şi cei garantaţi. Valoarea totală a datoriilor companiei era de 70,474 milioane de euro, dar de recuperat s-au recuperat doar ma­ximum 50%. Astăzi, pe locul fostei Rul­mentul, Primăria Braşov in­ten­ţionează să dezvolte un parc tehnico-ştiinţific, cu o investiţie de 20 milioane de euro. Muni­ci­palitatea care deţine sau adminis­trea­ză deja circa 50% din platformă, în contul datoriei pe care societatea o avea la bugetul local, la AVAS şi la ANAF, va prelua, după ce va fi emisă hotărârea de guvern, alte active imo­bi­liare.

Hidromecanica, demolată din temelii
Altă rană deschisă a industriei braşovene este dispariţia uzinei Hidromecanica. În urma ei au rămas regretele a zecilor de mii de muncitori care au lucrat aici şi un teren viran pe care se va înălţa în curând un hypermarket. Uzina a fost înfiinţată în 1880. Cei aproximativ 6.000 de angajaţi lucrau în ateliere de turnătorie fontă şi prelucrări mecanice, apoi şi în secţiile de tur­nă­to­rie oţel şi forjă. În clădirea „Hidro­me­ca­nica”, fosta uzină „Fraţii Schiel” şi fosta în­tre­prin­dere „Strungul”, după al doilea Război Mondial s-a fabricat primul autobuz şi primul strung românesc. Practic, denumirea uzinei din Centrul Civic a fost schimbată în „Hidro­me­canica” în 1961, când fabrica s-a specializat în trans­misii hidraulice şi turbosuflante pentru mo­toa­rele Diesel, iar în 1978, în Tractorul, s-a cons­tru­it o nouă unitate numită „Hidromecanica 2” ca­re a produs, în special, transmisii hidro­me­canice.
După Revoluţie, soarta Hidrome­ca­nicii şi a miilor de angajaţi s-a schimbat . După ce uzina a fost cumpărată de diverşi acţionari, s-a stins încetul cu încetul. Primul pas a fost făcut în 2001, când a fost cumpărată de societatea Alexander & Co SRL Braşov. Privatizarea s-a dovedit a fi un eşec. Grevele din curtea fabricii şi mitingurile în stradă ale salariaţilor au devenit lucruri obişnuite. A doua privatizare a a avut loc după numai patru ani, când fabrica a fost cumpărată de omul de afaceri Lucian Nicolae Gârbacea, care a deţinut 50,9% din acţiuni, un alt acţionar semnificativ fiind SIF Transilvania cu 45,21%. Chiar şi aşa, cu trecerea anilor, declinul uzinei Hidromecanica era tot mai evident. Apogeul decăderii a fost atins în 2009, când cifra de afaceri a companiei era de 9,4 milioane de lei şi pierderile de 14,8 milioane de lei. Imediat, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov a scos la licitaţie platforma Hidro­mecanica 1.
Terenul cu o suprafaţă de 39.134 de metri pătraţi, deţinut de compania Hidromecanica SA în Centrul Civic, a fost licitat în iunie 2010 şi cumpărat de reţeaua belgiană de hipermarketuri Cora cu 13 milioane de euro. Ulterior, a început demolarea uzinei, în locul ei rămânând doar un maidan. Singurul lucru care mai aduce aminte de fosta fabrică este unitatea numărul doi, de pe platforma de la Tractorul. Aici, o mână de angajaţi mai lucrează pentru export. În locul fostei Hidromecanica este propus un centru de bussines, care presupune o zonă de birouri, un centru comercial şi un magazin. „Firma care deţine terenul are autorizaţie de demolare. Pentru siguranţă, primarul a insistat ca lucrările să se facă etapizat. Acestea s-au încheiat dar încă nu s-a dat autorizaţia de construcţie. E posibil să se facă acolo şi o parcare subterană”, a explicat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.

Teren viran imens pe Str. Hărmanului
Istoria a fost „rasă” din temelii şi pe strada Hăr­manului, unde altădată funcţionau la capacitate maximă fabrica de mobilă Lemexim, fabrica de uleiuri Lubrifin şi fabrica de scule IUS. În locul celor trei societăţi a apărut cea mai mare suprafaţă de teren viran din centrul Braşovului. Însă, companiile nu au dispărut. Ele au fost nevoite, conform Planului Urbanistic General al Primăriei, să-şi mute secţiile în afara oraşului. Cum era de aşteptat, investitorii din străinătate au fost atraşi de uriaşa platformă industrială, terenurile fiind amplasată într-o zonă intens populată.
Dezvoltatorii străini care au cumpărat terenurile fostelor uzine au promis construcţii moderne, însă, o dată cu criza financiară, pro­iec­tele lor au rămas doar pe hârtie.
Societatea IUS SA, cel mai mare pro­du­cător de unelte şi scule profesionale din România, şi-a încetat activitatea pe platforma de pe strada Hărmanului în 2005, mutându-şi sediul în afara oraşului. Terenul fostei fabrici IUS a trecut de la dezvoltatorul EFG Urban Achiziţii la austriecii de la Immoeast, care doresc implementarea unui proiect imobiliar de 240 milioane de euro. Pe de altă parte, compania Lubrifin a fost preluată de francezii de la Total în 2005, iar în 2007, grupul Ţiriac Holding şi compania spaniolă Riofisa anunţau că vor demara construcţia unui proiect imobiliar la Braşov, pe suprafaţa de teren a fabricii Le­me­xim.
„Pe terenul imens, unde au avut sediul companiile Lubrifin, IUS şi Lemexim, s-a vorbit de construirea unei zone rezidenţiale cu blocuri şi centre comerciale de dimensiuni reduse. Din păcate, după demolare pe terenul respectiv nu s-a mai întâmplat nimic, potenţialii investitori renunţând”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Imobiliare, imobiliare şi iar imobiliare
În prezent, austriecii de la Immoeast încearcă să cumpere şi terenurile pe care s-au aflat societăţile comerciale braşovene Lubrifin şi Lemexim. Austriecii deţin deja un teren de patru hectare, care a aparţinut societăţii IUS SA, situat între aceste două suprafeţe pe care doresc să le achiziţioneze. Compania Masterange Imo­bi­li­a­re, care face parte din holdingul afaceristului Ion Ţiriac, a anunţat că intenţionează să construiască pe terenul fostei companii Lemexim un mall şi o serie de blocuri de locuit. Dar pentru că şi aus­triecii au anunţat în 2009 că vor să construiască un proiect imobiliar de peste 150.000 de metri pătraţi, estimat la 240 de milioane de euro, similar cu cel al lui Ţiriac, cei de la Immoeast
s-au arătat interesaţi ce această suprafaţă, plus cea a fostei rafinării. În lipsa uzinelor care ofereau mii de locuri de muncă, nu ne rămâne decât să aşteptăm ca investitorii străini să construiască zonele moderne promise şi să elimine pârloagele din centrul urbei.
Şi în celălalt capăt al oraşului, pe fosta platformă de la Fartec este preconizază construcţia unui centru comercial. În 2007, compania poloneză Echo Investment, la care miliardarul polonez Michal Solowow deţine acţiuni, a cupărat terenul de patru hectare din Bartolomeu, al Fartec SA Braşov şi a pornit construcţia proiectului, însă într-un ritm mai lent, astfel câ, nici până acum lucrarea nu a prins contur. În timp, investiţia s-a redus la aproape jumătate, adică la 80 milioane de euro. Centrul comercial Korona va avea o suprafaţă totală de 12.000 mp, cu 38.000 mp suprafaţă închiriabilă, 130 de magazine, un centru de bowling, săli de cinema şi 1.300 de locuri de parcare. „Firma din Polonia doreşte să construiască un mall, însă, probabil tot din cauza crizei nu s-au mai dat semne de implementare a proiectului”, a mai spus Sorin Toarcea.
Tot în cartierul Bartolomeu a funcţionat zeci de ani uzina Romradiatoare. Însă, din cauza unor datorii la finanţe, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a scos la licitaţie o mare parte din fabrică, aceasta fiind achiziţionată de un dezvoltator imobiliar. La vremea respectivă, în plin boom imobiliar, uzina a fost cumpărată la mp, preţul plătit fiind unul derizoriu. În aceste condiţii, Romradiatoare a fost nevoită să se mute, sediul actual fiind în cadrul Parcului Industrial Carfil.
Din păcate, nu am reuşit să aflăm câţi angajaţi mai are astăzi Romradiatoare şi la ce scară mai produce, directorul societăţii nefiind de găsit.
Şi uzinele Car­fil şi Fartec funcţionează, însă la capacitate mult mai mică decât în anii de după 1990. De exem­plu, un angajat al uzinei Carfil po­vestea în urmă cu câteva luni că „mai sun­tem câteva sute de angajaţi şi există tot felul de zvonuri ca urmează să se închidă fa­brica”. Din păcate, directorul societăţii nu a putut fi găsit pentru a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu situaţia companiei pe care o conduce. Nici despre uzina Fartec, care s-a mutat pe platforma Roman cu câteva sute de an­gajaţi, nu am reuşit să aflăm mare lucru site-ul oficial nefurnizând nici o informaţie economico-financiară. Un lucru este cert, societatea funcţio­nează.

„Mini-Metrom”, pe linia de plutire
O altă uzină care din fericire nu a dispărut din peisajul economic este Metrom. Aceasta însă nu mai produce aşa cum o făcea pe vremuri. Din cele câteva mii de angajaţi care lu­crau aici înainte de 1990, astăzi numai Metrom are doar 200 de salariaţi şi produce o gamă variată de tablă şi benzi de cupru şi aliaje de cupru. Potrivit directorului ei, Vasile Marinescu, „este clar că nu ne desfăşurăm activitatea aşa cum o făceam înainte de 1990, dar sun­tem pe linia de plutire. Chiar dacă nu avem comenzi de la stat lucrăm pentru export. În ciuda tuturor intereselor, Metrom încă există şi funcţionează”. Dacă uzina Metrom are 200 de angajaţi, pe platforma Parcului Industrial muncesc însă 1.000 de braşoveni. „Le-am creat tuturor firmelor de pe plat­for­mă toate condiţiile pentru a putea funcţiona în condiţii normale”, a adăugat directorul Me­trom, Vasile Marinescu.
Producţia continuă şi la IAR Ghimbav, unde potrivit spuselor directorului general, Ne­culai Banea, lucrează 315 angajaţi. În ceea ce pri­veşte performanţele economice ale IAR Ghim­bav, potrivit bilanţului financiar pe anul 2011, la 31 decembrie 2011, societatea a avut un profit de 2,897 milioane lei, puţin mai mic decât cel din 2010, şi avea de încasat creanţe co­mer­ciale de 16,162 milioane lei.

Roman SA, în situaţie dificilă
Ultima redută a marii industrii braşovene, Roman SA, este astăzi într-o situaţie destul de dificilă. Patronul ei, Ioan Neculaie, ne-a povestit că „se încearcă închiderea acestei fabrici unice în ţara noastră. Suntem în proces cu Finanţele, pentru deducerea unei TVA de 200 de miliarde de lei vechi. Eu am făcut absolut totul pentru a ţine pe linia de plutire această societate, însă văd că sunt încolţit de toţi, de finanţe, cu problema TVA, de Primărie pentru plata taxelor la bugetul de stat, deşi legea spune altceva, aşa că nu ştiu cât timp mai poate produce Roman. Uzina nu şi-a oprit activitatea în nici un moment, dar în condiţiile actuale nu se mai poate lucra nici măcar pentru plata salariilor. Probabil o să trimit oamenii acasă. Spun aceste lucruri, poate le aud şi primul minis­tru şi cei în măsură să ia decizii”.
Din păcate, în plină criză economică şi în lipsa unui ajutor al statului, deşi fabrica este unică în România, Roman produce mult mai puţin decât o făcea pe vremuri. Din cei peste 20.000 de angajaţi, astăzi „au rămas 700-800, poate 1.000. Nu contează câţi angajaţi sunt important este că sunt. Dar nu ştiu pentru câtă vreme de acum înainte”, a adăugat Ioan Neculaie. În aceste condiţii, pe platforma Roman îşi desfăşoară activitatea multe firme din diverse domenii de activitate. În rest, numai halele părăsite sau lăsate în ruină mai amintesc de marea fabrică de autocamioane de la Braşov.
Antonio Zota

Cum sa scapati de pietrele la fiere fara operatie- cauza tuturor bolilor
Ceea ce medicii nu o sa va spuna niciodata!!! Cauza majoritatii bolilor!


Intai, sa va povestesc cum am ajuns sa descopar ceea ce nici un medic nu o sa va spuna niciodata. In timpul unei vizite medicale anuale de medicina muncii, un medic mi-a recomandat sa fac si o ecografie abdominala, deoarece e oricum introdusa in abonament si nu strica (Probabil avea target la vanzare… :)). Asa, ca am luat decizia sa ma mai verific si eu, ca oricum rau nu are ce sa-mi faca. Si asa imi luasera si sange si eram lihnit de foame. Doar ca, am fost total, luat prin surprindere, cand medicul mi-a spus ca am pietre.
-Poftim?
-Da, doua pietre de 13 milimetri in colecist ( a se intelege fiere). Si mi-a mai si spus amuzat ca trebuie sa ma operez si sa scot fierea.
Va dati seama, dintr-un tanar plictisit, care se vaita de mama focului ca trebuie sa piarda timp si sange pentru companie, dintr-o data am devenit un tanar mult, mult mai vioi si mai agitat. Adica pe scurt am sarit ca ars.
“-Ce? Eu? Operatie? Dar sunt sanatos tun…”
Ma rog, socul, pana la urma a trecut si dupa ce am consultat cam toti medicii pe care i-am gasit si dupa ce am mai incercat vreo trei ecografe (ca nu se stie niciodata), m-am resemnat.
Pe scurt, am inceput sa caut alert pe internet, metode alternative de eliminare a pietrelor. “De stiu ca beau si ghintura si tot nu ma operez.” Mi-am zis.
Am cautat o saptamana prin site-ul revistei, pe care o citesc toate babele, adica Formula As. Pana la urma am gasit o metoda naturista a lui Valeriu Popa prin numarul 379. Vai cat de mult mi-a luat s-o gasesc! Toata lumea multumea ca a scapat de pietre fara operatie, dar nimeni nu dadea si reteta. Imi venea sa ma duc la redactie si sa dau cu ei de pamant. Pana la urma am gasit-o. Pe scurt, trebuia sa bei ulei, cu suc de lamai si sa pui caldura. Mi s-a parut buna cura, dar am zis totusi sa mai caut. Am gasit ca in Grecia antica se mai purta cura de ulei de masline cu lamaie. Scoteai niste chestii verzi din tine si te vindecai si de alte boli. Am rascolit tot internetul, tot Youtube-ul. Am vazut toate grozaviile pamantului, de la operatii laparoscopice inregistrate, la tipi care se lasau filmati de neveste in timp ce tineau o cura, pana la nu stiu ce experti in pietre. Pana la urma, pe Youtube am dat de un interviu in engleza, cu un tip, un american, ce facuse o emisiune la TV acum vreo 15 ani. Ce mi-a placut la el, e ca parea serios si cu bun simt. Adica omul chiar parea foarte bine documentat. Arata in acelasi timp diapozitive si parea logic in cam tot ce zicea. Am aflat o groaza de informatii noi despre ficat si fiere. Cica pietrele de fapt sunt in ficat, sunt invizibile le ecograf si abia apoi cad in fiere. Spunea ca noi avem in ficat mii de astfel de pietre si pietricele si ca aceste blocaje sunt sursa tuturor bolilor, caci, ficatul, nu mai poate elimina toxinele, care se depoziteaza in alte organe. Parea foarte bine documentat. Oricum, ceea ce m-a interesat pe mine, a fost ca se pare ca stia cum sa scoata pietrele din fiere, fara durere si experimentase pe multi oameni si chiar scrisese o carte. Asa ca i-am cautat cartea, am citit-o si mi-am dat seama ca e aceeasi cura pe care o vazusem la noi in Romania, pe Formula As, numai ca tipul descoperise si o substanta care dilata canalele, astfel incat pietrele sa iasa cat mai usor, sarea amara – sulfat de magneziu.
Au urmat saptamani de rascoliri interioare, calcule, documentari, planuri de operatii realizate de urgenta, in caz ca ceva mergea rau, etc. Am incercat sa discut si cu medicii, dar toti erau categorici – numai si numai operatie. Cand le spuneam ca am vazut eu ceva pe net, se zburleau la mine. Ma speriau si ma avertizau sa nu cumva sa incerc cura pe care o vazusem eu pe net, ca mi se pot intampla toate grozaviile pamantului (de la a ma face complet galben – adica icter, pana la operatii de urgenta cu taietura de 10 centimetri sau mai mult). Oricum, daca ceva mergea rau, puteam sta maxim 3 zile, si apoi, musai operatie.
Ma rog, pana la urma, m-am gandit ca oricum trebuia sa ma operez. Asa ca, mi-am facut cruce, am stat o zi nemancat si am baut sarea aia amara si uleiul ala. Dupa ce am baut uleiul, nu prea mi-a mai fost asa de bine. Nu aveam dureri, dar era o senzatie de rau, de greata de la uleiul ala. Asta a durat, pana am eliminat toate pietrele. Dupa, parca renascusem. Aveam atata energie, de parca zburam. Probabil ca am eliminat raul din mine. Desi, n-as crede. Deci, va spuneam ca am doua pietre de 13 milimetri. Ei bine, spre surprinderea mea, tin sa va spun, ca am eliminat nu doua, nu trei, ci vreo 50 de pietre verzulii, cu dimensiunea intre 13 si 15 milimetri si alte cateva sute mai micute.
Bineinteles ca mi-am facut ecograf a doua zi, sa vad daca nu a ramas vreuna blocata pe undeva. Totul era in ordine, numai ca ficatul se desumflase cu vreo 3 centimetri. De a doua zi, am inceput sa ma simt si mai bine, sa fiu mult mai vioi, sa gandesc mult mai clar, sa am mai multa energie.
Deci, pe pielea mea, am testat si mi-am demonstrat, ca noi, de fapt avem ficatul infundat cu o gramada de pietre de colesterol si functionam cam la jumatate de capacitate tot timpul. Aveti mai jos, cateva informatii despre ficat, iar la final cura. Ca m-am jurat, ca eu, o s-o atasez tot timpul, ca s-o gaseasca omul, cand are nevoie de ea.
Pentru mai multe informatii cautati: Formula AS nr. 379 sau cartea “The Amazing Liver Cleanse”- autor Andreas Moritz.
http://www.youtube.com/watch?v=Q52JKIzBJ8s&list=PL6DB1829318F93A55&index=21&feature=plpp_video

Eu mi-am facut datoria, de a da informatia mai departe.
Multa sanatate!


==============================================================
Ficatul este un organ extrem de important in organism si are un rol esential in digestie si in asigurarea nutrientilor catre celulele corpului, dar si in detoxifiere, curatarea sangelui de toxine, metale grele, virusi, paraziti, etc.
Ficatul are rolul de a metaboliza lipidele in exces, de a elimina din organism diverse E-uri alimentare, multiple feluri de chimicale ascunse in semipreparate sau chiar in alimente proaspete. De asemenea metabolizeaza si alcoolul introdus in organism.
Ficatul are control direct asupra cresterii si functionarii fiecarei celule din corpul uman.
Daca ficatul nu mai functioneaza normal, toate celulele corpului nu vor mai primi o cantitate suficienta de nutrienti, nu vor elimina deseurile produse, toxinele, si nu vor comunica la fel de bine cu sistemul nervos sau endocrin.
Chiar si daca numai 40% din ficat functioneaza normal, analizele pot iesi bune. Dar, apar tot felul de boli in organism.
Ficatul are doi lobi si arata ca doi copaci cu ramurile goale pe dinauntru. Pe langa rolul de procesare a nutrientilor, de metabolizare si anulare a substantelor toxice, precum alcoolul, fiecare celula preia din sange si toxinele, pe care le elimina impreuna cu bila in canalele acestea mici ce strabat intreg ficatul. Toate aceste ramurele goale pe dinauntru se unesc in canale mai mari, apoi se unesc in doua canale principale, ce vin de la fiecare lob al ficatului si apoi se unesc intr-un singur canal biliar. Acest canal biliar comun, conduce bila catre fiere (colecist), care este o punga sub ficat. Bila, este ca un gel uleios galben-verzui, care curge incet de la fiecare celula si se scurge pana jos in fiere. Bila are rolul de a ajuta in procesarea hranei. In momentul in care hrana ajunge in stomac, imediat, fierea se contracta si arunca toata bila in restul de canal biliar comun (circa 10 centimetri), si apoi ajunge in intestinul subtire. In momentul in care hrana ajunge in intestinul subtire, bila trebuie sa fie prezenta, altfel nu va fi procesata si va fi eliminata fara ca organismul sa retina nutrientii necesari. Ficatul secreta cam un litru si jumatate de bila pe zi. Aceasta substanta este atat de pretioasa pentru organism incat nu este eliminata, ci o mare parte din ea este resorbita in intestinul gros si adusa din nou in ficat (ma rog, o parte din substantele care o compun).
Acum, o mare parte din nutrientii ce sosesc din mancarea procesata, o constituie cristalele de colesterol. Colesterolul bun, este un element de baza in constructia tuturor tesuturilor. Colesterolul e prezent in orice mushi, in peretii organelor, etc. Dar, colesterolul in exces, este procesat de ficat, din sange si eliminat prin canalele biliare. Numai ca aceste cristale de colesterol, au tendinta sa se lipeasca unele de altele, mai ales ca bila este ca un gel uleios. Astfel ca formeaza mici pietricele, care in timp atrag tot mai multe alte cristale de colesterol si se maresc. Majoritatea pietrelor si pietricelelor din ficat sunt compuse din colesterol, o substanta care e prezenta in majoritatea organelor si muschilor, de aceea e imposibil de detectat la ecograf. La un moment dat, aceste formatiuni incep sa blocheze canalele biliare (intai pe cele mai mici si apoi si pe cele mai mari, putand chiar sa blocheze un intreg lob al ficatului). Medicul pune diagnosticul de ficat gras sau marit si nu are nici o solutie. Ficatul se poate mari cu pana la 5-10 centimetri in acest fel. In timp, la aceste formatiuni grase adera metale grele, calciu, diverse saruri, si se calcifiaza. Abia atunci sunt observabile la ecograf. Dar, pana nu se calcifiaza, nu sunt vizibile la ecograf. Se vad doar structuri “grase” in ficat.
Canalalele biliare blocate pot duce la diabet, infarct sau cancer.

In momentul in care ficatul e aproape plin de pietre, incep sa mai cada din ele si acestea ajung in fiere. Dupa o masa mai grasa sau cu substante mai greu de procesat de organism, fierea se contracta mai puternic si arunca aceste pietre in canalalul biliar comun. Numai ca aici, din cauza dimensiunii lor, se pot bloca. Atunci apar durerile in partea dreapta, sau in capul pieptului. Ele sunt de multe ori confundate cu durerile de stomac, deoarece apar imediat dupa masa. Dupa ce piatra reuseste sa iasa complet, durerea inceteaza. Daca piatra se blocheaza total, bila nu mai poate iesi, aceasta ajunge in sange si omul se ingalbeneste tot (face icter). Canalul biliar comun, chiar inainte sa iasa in intestinul subtire, se uneste cu canalul de eliminare a acizilor din pancreas. Daca piatra se blocheaza aici, nici acizii pancreatici nu mai pot fi eliminati din pancreas si se ajunge la pancreatita, care este o afectiune foarte grava. Oricum, in ambele afectiuni, durerea este atat de mare, si de acuta, ca nu se poate sta acasa. De obicei se poate sta maxim 3 zile cu aceasta afectiune, dupa care, e necesara operatia. E o urgenta si medicina are un singur remediu – operatia. Totusi, astfel de pietre pot fi eliminate usor si rapid, daca se dilata canalul biliar comun. Cum? E foarte simplu.
Daca se dizolva 30 grame de sare amara (sulfat de magneziu – este un simplu laxativ puternic – foarte ieftin) intr-un pahar de apa si se bea, canalul biliar comun se dilata pana la aproape 3 centimetri latime. Eu zic, ca e suficient sa iasa orice piatra. De asemenea, caldura ajuta la dilatare. Oricum, medicina traditionala, imediat cum observa o piatra in fiere sau canalul biliar, are o singura solutie - operatia. Dar, in cazul in care fierea este eliminata chirurgical, bila curge in continuu, picatura cu picatura in intestinul subtire. Amestecata cu hrana, este bine tolerata de organism, dar in lipsa acesteia ea roade intestinul subtire, caci pica, exact in acelasi loc, si duce in timp la iritatii, ulceratii, cancer, etc. In plus, in momentul in care hrana ajunge in intestinul subtire, ea nu mai intalneste suficienta bila si atunci nu mai este procesata si omul mananca aproape degeaba, plus ca apar balonari, etc. De aceea medicii recomanda, acizi biliari sub forma de pastile, dupa masa – pentru tot restul vietii.
Deci, in timp, in ficat se pot strange pietre de colesterol care pot sufoca ficatul. Dar, in momentul in care ficatul nu mai functioneaza la capacitate normala nici nu isi mai indeplineste functiile cum trebuie. Pe langa faptul ca organele si celulele nu isi vor mai primi nutrientii necesari, sangele nu va mai fi detoxifiat. O gramada de toxine, metale grele, virusi, bacterii nu vor mai fi procesate si eliminate din sange. Asa ca organismul gaseste alte solutii pentru a scapa temporar de acestea. Pana cand, ficatul isi va reveni si le va elimina total din sange. Intai va incerca sa le elimine prin alte organe de excretie (rinichi, piele, respiratie). Daca nici acest lucru nu este posibil, organismul le depoziteaza in diverse zone din corp sau diverse organe. Deci, un organism cu un ficat blocat de formatiuni grase de colesterol, si care nu mai functioneaza normal, incepe sa depoziteze toxinele in diverse zone sau organe din corp.

Exemple:
In prima faza, apar probleme in celelalte organe de excretie (rinichi, piele, plamani), care se confrunta cu un surplus de toxine, pe care nu le poate elimina ficatul. Apoi apar probleme complexe in organism care sunt legate fie de depozitarea aiurea a diverselor toxine sau produse metabolice, fie de lipsa alimentarii cu nutrienti a celulelor sau organelor.
Daca toxinele se acumuleaza in articulatii, rezulta boli ale articulatiilor.
Una din functiile ficatului e sa sintetizeze zaharul in glucoza (principala hrana a creierului). Un ficat afectat nu mai hraneste corespunzator creierul, rezultand oboseala, depresie, si se poate ajunge in timp la boli grave ca dementa, Alzeimer, Parkinson, Scleroza multipla etc. Daca metalele grele nu mai sunt eliminate cum trebuie, cum ar fi de exemplu aluminiul, rezulta Alzeimer.
Daca ficatul nu proceseaza toate proteinele din sange, corpul incearca sa le depoziteze in sange si in peretii vaselor de sange. Creste numarul globulelor rosii. Creste nivelul de hemoglobina. Sangele devine mai gros si formeaza cheaguri care se pot bloca pe artere, vene, etc. De aici infarct sau paralizie. Sau, proteinele sunt depozitate in peretii vaselor de sange, formeaza tesuturi groase de colagen si blocheaza circulatia.
Daca colesterolul nu este eliminat cum trebuie de ficat, el ramane in vasele de sange si se depune pe peretii acestora, ingrosandu-I sau blocandu-i. Rezulta infarct, etc.
Sangele ingrosat incetineste transportul de hormoni, rezultand o activitate foarte crescuta a glandelor si o dereglare a acestora. Rezulta probleme cu tiroida, etc.
Daca ficatul se umfla, sangele trece mai greu prin ficat. Asta inseamna un efort mult mai mare pentru inima, dereglaj in tensiune, puls, etc.
Daca ficatul nu elimina surplusul de hormoni (estrogen sau aldosteron), apare un dezechilibru in retentia de apa si sare si tesuturile incep sa se umfle.
Un ficat blocat poate duce la ciroza, hepatita, etc.
Lipsa bilei in sistemul digestiv, poate duce la probleme de stomac, nu se mai absorb cum trebuie grasimile, calciul si vitamina K. De aici o multime de probleme.
Desi e normal ca ficatul sa secrete 1,5 litri de bila pe zi, din cauza blocajului, la unele persoane, se poate ajunge doar la 100 mililitri pe zi. Mai putina bila eliberata de ficat, inseamna ca intestinul subtire nu mai digera mancarea cum trebuie. Rezulta probleme in alimentatie, balonari, infectii, dereglari in flora intestinala, constipatie, iritatie, cancer, etc.
Cand celulele din oase nu mai primesc suficienta hrana, apar problemele osoase.

Curios ca putem introduce camere de luat vederi in organism, am reusit sa facem chiar si nanoboti de marimi extrem de mici, dar aproape toti medicii, se fac ca nu stiu cum functioneaza organismul nostru.

Cum sa eliminati fara durere, pietrele din fiere sau ficat
Timp de 6 zile, se bea suc de mere, cate 1 litru pe zi. (Se bea inainte de mese sau la 2 ore dupa mese). In aceasta saptamana sa se evite mancaruri sau bauturi reci. Pentru a se dilata canalele biliare trebuie sa se consume in special mancare si bauturi caldute sau la temperatura camerei. Sa nu se consume nimic prajit si sa se evite, pe cat posibil, produsele de origine animala (Sa se tina post). Sa se evite pe cat posibil, orice medicamente in ziua a 6-a. Daca sunteti racit sau apare o afectiune acuta trecatoare, amanati cura.
ZIUA a-6-a: Se mananca de post (Sa se evite orice fel de alimente de origine animala – carne, lapte, branza, unt si orice e prajit - sau va puteti simti rau in timpul eliminarii pietrelor).
Dupa ORA 14:00 nu se mai mananca nimic. Doar se mai poate bea apa, in restul zilei.
ORA 18:00 – Se bea 200 mililitri apa (aproximativ un pahar) in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu). Sarea amara e un purgativ si actiunea sa principala e sa dilate canalele biliare, pregatindu-le pentru eliminarea pietrelor. De asemenea, curata intestinul, astfel incat pietrele, atunci cand incearca sa iasa, nu se lovesc de mancare sau alte reziduuri si pot fi eliminate usor.
ORA 20:00 – Se bea al doilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa - in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 grame) de sare amara (sulfat de magneziu).
ORA 21:30 – Daca nu ati avut scaun pana acum, e bine sa va duceti la toaleta sau optional puteti face o clisma cu apa calduta.
ORA 21:40 – Se pun 100 mililitri ulei de masline (aproximativ o jumatate de pahar) si se amesteca cu 100 mililitri suc de lamai (aproximativ jumatate de pahar). Sucul sa fie cat mai pur, fara pulpa. Ingredientele se pot amesteca intr-un borcan inchis (se clatina de 20 de ori). Se amesteca 2 astfel de portii. In mod ideal, aceste amestecuri se beau fix la ora 22:00 si ora 22:20. Dar, daca simititi nevoia sa va mai duceti la toaleta, puteti amana cu inca 10 minute.
ORA 21:45 – Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului (de la buric, pana la prima coasta si cat mai in dreapta spre coloana) o mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea. Mamaliga se face din 1 kilogram de malai.
ORA 22:00 – Se bea amestecul de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie. Acest amestec se bea in picioare. E bine sa fie baut tot odata, deoarece, imediat cum ajunge in stomac prima inghititura, incepe eliminarea pietrelor.
ASEZATI-VA CULCAT IN PAT IMEDIAT! E esential pentru eliminarea pietrelor. Pozitia trebuie sa fie culcat pe spate, cu o perna sub cap. Daca e o pozitie incomoda, se poate sta pe partea dreapta cu genunchii trasi spre piept. STATI COMPLET NEMISCAT, CEL PUTIN 20 MINUTE SI INCERCATI SA NU VORBITI! Pietrele vor fi eliminate fara durere, deoarece se secreta multa bila (care este uleioasa), iar canalele biliare sunt tinute larg dilatate de magneziul din sarea amara si de caldura mamaligii ce are rol dilatator.
ORA 22:20 – Se bea al doilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie.
In cazul in care se doreste eliminarea mai multor pietre, optional se mai poate bea si al treilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie, la ora 22:40.
ORA 22:45 – Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului (de la buric pana la prima coasta) a doua mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea.
A DOUA ZI DIMINEATA:
ORA 06:00 dimineata - Se bea al treilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa - in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu).
ORA 08:00 dimineata-Se bea al patrulea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa - in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu).
ORA 10:00 dimineata – Se pot consuma fructe sau suc de fructe.
ORA 11:00 dimineata – Se poate incepe sa se manance mancare de post. Seara sau in urmatoarea zi se poate reveni la mancarea obisnuita. In urmatoarele doua zile este recomandat sa se efectueze o clisma, deoarece pietrele pot ramane in intestinul gros si sunt foarte toxice, putand crea o stare de rau.
In caz ca mai sunt pietre, cura se poate relua o data pe luna. Dupa 6-12 cure, sunt eliminate toate.
Alte Surse: Formula AS nr. 379 sau cartea “The Amazing Liver Cleanse”- autor

Cum sa scapati de pietrele la fiere fara operatie- cauza tuturor bolilor
Ceea ce medicii nu o sa va spuna niciodata!!! Cauza majoritatii bolilor!


Intai, sa va povestesc cum am ajuns sa descopar ceea ce nici un medic nu o sa va spuna niciodata. In timpul unei vizite medicale anuale de medicina muncii, un medic mi-a recomandat sa fac si o ecografie abdominala, deoarece e oricum introdusa in abonament si nu strica (Probabil avea target la vanzare… :)). Asa, ca am luat decizia sa ma mai verific si eu, ca oricum rau nu are ce sa-mi faca. Si asa imi luasera si sange si eram lihnit de foame. Doar ca, am fost total, luat prin surprindere, cand medicul mi-a spus ca am pietre.
-Poftim?
-Da, doua pietre de 13 milimetri in colecist ( a se intelege fiere). Si mi-a mai si spus amuzat ca trebuie sa ma operez si sa scot fierea.
Va dati seama, dintr-un tanar plictisit, care se vaita de mama focului ca trebuie sa piarda timp si sange pentru companie, dintr-o data am devenit un tanar mult, mult mai vioi si mai agitat. Adica pe scurt am sarit ca ars.
“-Ce? Eu? Operatie? Dar sunt sanatos tun…”
Ma rog, socul, pana la urma a trecut si dupa ce am consultat cam toti medicii pe care i-am gasit si dupa ce am mai incercat vreo trei ecografe (ca nu se stie niciodata), m-am resemnat.
Pe scurt, am inceput sa caut alert pe internet, metode alternative de eliminare a pietrelor. “De stiu ca beau si ghintura si tot nu ma operez.” Mi-am zis.
Am cautat o saptamana prin site-ul revistei, pe care o citesc toate babele, adica Formula As. Pana la urma am gasit o metoda naturista a lui Valeriu Popa prin numarul 379. Vai cat de mult mi-a luat s-o gasesc! Toata lumea multumea ca a scapat de pietre fara operatie, dar nimeni nu dadea si reteta. Imi venea sa ma duc la redactie si sa dau cu ei de pamant. Pana la urma am gasit-o. Pe scurt, trebuia sa bei ulei, cu suc de lamai si sa pui caldura. Mi s-a parut buna cura, dar am zis totusi sa mai caut. Am gasit ca in Grecia antica se mai purta cura de ulei de masline cu lamaie. Scoteai niste chestii verzi din tine si te vindecai si de alte boli. Am rascolit tot internetul, tot Youtube-ul. Am vazut toate grozaviile pamantului, de la operatii laparoscopice inregistrate, la tipi care se lasau filmati de neveste in timp ce tineau o cura, pana la nu stiu ce experti in pietre. Pana la urma, pe Youtube am dat de un interviu in engleza, cu un tip, un american, ce facuse o emisiune la TV acum vreo 15 ani. Ce mi-a placut la el, e ca parea serios si cu bun simt. Adica omul chiar parea foarte bine documentat. Arata in acelasi timp diapozitive si parea logic in cam tot ce zicea. Am aflat o groaza de informatii noi despre ficat si fiere. Cica pietrele de fapt sunt in ficat, sunt invizibile le ecograf si abia apoi cad in fiere. Spunea ca noi avem in ficat mii de astfel de pietre si pietricele si ca aceste blocaje sunt sursa tuturor bolilor, caci, ficatul, nu mai poate elimina toxinele, care se depoziteaza in alte organe. Parea foarte bine documentat. Oricum, ceea ce m-a interesat pe mine, a fost ca se pare ca stia cum sa scoata pietrele din fiere, fara durere si experimentase pe multi oameni si chiar scrisese o carte. Asa ca i-am cautat cartea, am citit-o si mi-am dat seama ca e aceeasi cura pe care o vazusem la noi in Romania, pe Formula As, numai ca tipul descoperise si o substanta care dilata canalele, astfel incat pietrele sa iasa cat mai usor, sarea amara – sulfat de magneziu.
Au urmat saptamani de rascoliri interioare, calcule, documentari, planuri de operatii realizate de urgenta, in caz ca ceva mergea rau, etc. Am incercat sa discut si cu medicii, dar toti erau categorici – numai si numai operatie. Cand le spuneam ca am vazut eu ceva pe net, se zburleau la mine. Ma speriau si ma avertizau sa nu cumva sa incerc cura pe care o vazusem eu pe net, ca mi se pot intampla toate grozaviile pamantului (de la a ma face complet galben – adica icter, pana la operatii de urgenta cu taietura de 10 centimetri sau mai mult). Oricum, daca ceva mergea rau, puteam sta maxim 3 zile, si apoi, musai operatie.
Ma rog, pana la urma, m-am gandit ca oricum trebuia sa ma operez. Asa ca, mi-am facut cruce, am stat o zi nemancat si am baut sarea aia amara si uleiul ala. Dupa ce am baut uleiul, nu prea mi-a mai fost asa de bine. Nu aveam dureri, dar era o senzatie de rau, de greata de la uleiul ala. Asta a durat, pana am eliminat toate pietrele. Dupa, parca renascusem. Aveam atata energie, de parca zburam. Probabil ca am eliminat raul din mine. Desi, n-as crede. Deci, va spuneam ca am doua pietre de 13 milimetri. Ei bine, spre surprinderea mea, tin sa va spun, ca am eliminat nu doua, nu trei, ci vreo 50 de pietre verzulii, cu dimensiunea intre 13 si 15 milimetri si alte cateva sute mai micute.
Bineinteles ca mi-am facut ecograf a doua zi, sa vad daca nu a ramas vreuna blocata pe undeva. Totul era in ordine, numai ca ficatul se desumflase cu vreo 3 centimetri. De a doua zi, am inceput sa ma simt si mai bine, sa fiu mult mai vioi, sa gandesc mult mai clar, sa am mai multa energie.
Deci, pe pielea mea, am testat si mi-am demonstrat, ca noi, de fapt avem ficatul infundat cu o gramada de pietre de colesterol si functionam cam la jumatate de capacitate tot timpul. Aveti mai jos, cateva informatii despre ficat, iar la final cura. Ca m-am jurat, ca eu, o s-o atasez tot timpul, ca s-o gaseasca omul, cand are nevoie de ea.
Pentru mai multe informatii cautati: Formula AS nr. 379 sau cartea “The Amazing Liver Cleanse”- autor Andreas Moritz.
http://www.youtube.com/watch?v=Q52JKIzBJ8s&list=PL6DB1829318F93A55&index=21&feature=plpp_video

Eu mi-am facut datoria, de a da informatia mai departe.
Multa sanatate!


==============================================================
Ficatul este un organ extrem de important in organism si are un rol esential in digestie si in asigurarea nutrientilor catre celulele corpului, dar si in detoxifiere, curatarea sangelui de toxine, metale grele, virusi, paraziti, etc.
Ficatul are rolul de a metaboliza lipidele in exces, de a elimina din organism diverse E-uri alimentare, multiple feluri de chimicale ascunse in semipreparate sau chiar in alimente proaspete. De asemenea metabolizeaza si alcoolul introdus in organism.
Ficatul are control direct asupra cresterii si functionarii fiecarei celule din corpul uman.
Daca ficatul nu mai functioneaza normal, toate celulele corpului nu vor mai primi o cantitate suficienta de nutrienti, nu vor elimina deseurile produse, toxinele, si nu vor comunica la fel de bine cu sistemul nervos sau endocrin.
Chiar si daca numai 40% din ficat functioneaza normal, analizele pot iesi bune. Dar, apar tot felul de boli in organism.
Ficatul are doi lobi si arata ca doi copaci cu ramurile goale pe dinauntru. Pe langa rolul de procesare a nutrientilor, de metabolizare si anulare a substantelor toxice, precum alcoolul, fiecare celula preia din sange si toxinele, pe care le elimina impreuna cu bila in canalele acestea mici ce strabat intreg ficatul. Toate aceste ramurele goale pe dinauntru se unesc in canale mai mari, apoi se unesc in doua canale principale, ce vin de la fiecare lob al ficatului si apoi se unesc intr-un singur canal biliar. Acest canal biliar comun, conduce bila catre fiere (colecist), care este o punga sub ficat. Bila, este ca un gel uleios galben-verzui, care curge incet de la fiecare celula si se scurge pana jos in fiere. Bila are rolul de a ajuta in procesarea hranei. In momentul in care hrana ajunge in stomac, imediat, fierea se contracta si arunca toata bila in restul de canal biliar comun (circa 10 centimetri), si apoi ajunge in intestinul subtire. In momentul in care hrana ajunge in intestinul subtire, bila trebuie sa fie prezenta, altfel nu va fi procesata si va fi eliminata fara ca organismul sa retina nutrientii necesari. Ficatul secreta cam un litru si jumatate de bila pe zi. Aceasta substanta este atat de pretioasa pentru organism incat nu este eliminata, ci o mare parte din ea este resorbita in intestinul gros si adusa din nou in ficat (ma rog, o parte din substantele care o compun).
Acum, o mare parte din nutrientii ce sosesc din mancarea procesata, o constituie cristalele de colesterol. Colesterolul bun, este un element de baza in constructia tuturor tesuturilor. Colesterolul e prezent in orice mushi, in peretii organelor, etc. Dar, colesterolul in exces, este procesat de ficat, din sange si eliminat prin canalele biliare. Numai ca aceste cristale de colesterol, au tendinta sa se lipeasca unele de altele, mai ales ca bila este ca un gel uleios. Astfel ca formeaza mici pietricele, care in timp atrag tot mai multe alte cristale de colesterol si se maresc. Majoritatea pietrelor si pietricelelor din ficat sunt compuse din colesterol, o substanta care e prezenta in majoritatea organelor si muschilor, de aceea e imposibil de detectat la ecograf. La un moment dat, aceste formatiuni incep sa blocheze canalele biliare (intai pe cele mai mici si apoi si pe cele mai mari, putand chiar sa blocheze un intreg lob al ficatului). Medicul pune diagnosticul de ficat gras sau marit si nu are nici o solutie. Ficatul se poate mari cu pana la 5-10 centimetri in acest fel. In timp, la aceste formatiuni grase adera metale grele, calciu, diverse saruri, si se calcifiaza. Abia atunci sunt observabile la ecograf. Dar, pana nu se calcifiaza, nu sunt vizibile la ecograf. Se vad doar structuri “grase” in ficat.
Canalalele biliare blocate pot duce la diabet, infarct sau cancer.

In momentul in care ficatul e aproape plin de pietre, incep sa mai cada din ele si acestea ajung in fiere. Dupa o masa mai grasa sau cu substante mai greu de procesat de organism, fierea se contracta mai puternic si arunca aceste pietre in canalalul biliar comun. Numai ca aici, din cauza dimensiunii lor, se pot bloca. Atunci apar durerile in partea dreapta, sau in capul pieptului. Ele sunt de multe ori confundate cu durerile de stomac, deoarece apar imediat dupa masa. Dupa ce piatra reuseste sa iasa complet, durerea inceteaza. Daca piatra se blocheaza total, bila nu mai poate iesi, aceasta ajunge in sange si omul se ingalbeneste tot (face icter). Canalul biliar comun, chiar inainte sa iasa in intestinul subtire, se uneste cu canalul de eliminare a acizilor din pancreas. Daca piatra se blocheaza aici, nici acizii pancreatici nu mai pot fi eliminati din pancreas si se ajunge la pancreatita, care este o afectiune foarte grava. Oricum, in ambele afectiuni, durerea este atat de mare, si de acuta, ca nu se poate sta acasa. De obicei se poate sta maxim 3 zile cu aceasta afectiune, dupa care, e necesara operatia. E o urgenta si medicina are un singur remediu – operatia. Totusi, astfel de pietre pot fi eliminate usor si rapid, daca se dilata canalul biliar comun. Cum? E foarte simplu.
Daca se dizolva 30 grame de sare amara (sulfat de magneziu – este un simplu laxativ puternic – foarte ieftin) intr-un pahar de apa si se bea, canalul biliar comun se dilata pana la aproape 3 centimetri latime. Eu zic, ca e suficient sa iasa orice piatra. De asemenea, caldura ajuta la dilatare. Oricum, medicina traditionala, imediat cum observa o piatra in fiere sau canalul biliar, are o singura solutie - operatia. Dar, in cazul in care fierea este eliminata chirurgical, bila curge in continuu, picatura cu picatura in intestinul subtire. Amestecata cu hrana, este bine tolerata de organism, dar in lipsa acesteia ea roade intestinul subtire, caci pica, exact in acelasi loc, si duce in timp la iritatii, ulceratii, cancer, etc. In plus, in momentul in care hrana ajunge in intestinul subtire, ea nu mai intalneste suficienta bila si atunci nu mai este procesata si omul mananca aproape degeaba, plus ca apar balonari, etc. De aceea medicii recomanda, acizi biliari sub forma de pastile, dupa masa – pentru tot restul vietii.
Deci, in timp, in ficat se pot strange pietre de colesterol care pot sufoca ficatul. Dar, in momentul in care ficatul nu mai functioneaza la capacitate normala nici nu isi mai indeplineste functiile cum trebuie. Pe langa faptul ca organele si celulele nu isi vor mai primi nutrientii necesari, sangele nu va mai fi detoxifiat. O gramada de toxine, metale grele, virusi, bacterii nu vor mai fi procesate si eliminate din sange. Asa ca organismul gaseste alte solutii pentru a scapa temporar de acestea. Pana cand, ficatul isi va reveni si le va elimina total din sange. Intai va incerca sa le elimine prin alte organe de excretie (rinichi, piele, respiratie). Daca nici acest lucru nu este posibil, organismul le depoziteaza in diverse zone din corp sau diverse organe. Deci, un organism cu un ficat blocat de formatiuni grase de colesterol, si care nu mai functioneaza normal, incepe sa depoziteze toxinele in diverse zone sau organe din corp.

Exemple:
In prima faza, apar probleme in celelalte organe de excretie (rinichi, piele, plamani), care se confrunta cu un surplus de toxine, pe care nu le poate elimina ficatul. Apoi apar probleme complexe in organism care sunt legate fie de depozitarea aiurea a diverselor toxine sau produse metabolice, fie de lipsa alimentarii cu nutrienti a celulelor sau organelor.
Daca toxinele se acumuleaza in articulatii, rezulta boli ale articulatiilor.
Una din functiile ficatului e sa sintetizeze zaharul in glucoza (principala hrana a creierului). Un ficat afectat nu mai hraneste corespunzator creierul, rezultand oboseala, depresie, si se poate ajunge in timp la boli grave ca dementa, Alzeimer, Parkinson, Scleroza multipla etc. Daca metalele grele nu mai sunt eliminate cum trebuie, cum ar fi de exemplu aluminiul, rezulta Alzeimer.
Daca ficatul nu proceseaza toate proteinele din sange, corpul incearca sa le depoziteze in sange si in peretii vaselor de sange. Creste numarul globulelor rosii. Creste nivelul de hemoglobina. Sangele devine mai gros si formeaza cheaguri care se pot bloca pe artere, vene, etc. De aici infarct sau paralizie. Sau, proteinele sunt depozitate in peretii vaselor de sange, formeaza tesuturi groase de colagen si blocheaza circulatia.
Daca colesterolul nu este eliminat cum trebuie de ficat, el ramane in vasele de sange si se depune pe peretii acestora, ingrosandu-I sau blocandu-i. Rezulta infarct, etc.
Sangele ingrosat incetineste transportul de hormoni, rezultand o activitate foarte crescuta a glandelor si o dereglare a acestora. Rezulta probleme cu tiroida, etc.
Daca ficatul se umfla, sangele trece mai greu prin ficat. Asta inseamna un efort mult mai mare pentru inima, dereglaj in tensiune, puls, etc.
Daca ficatul nu elimina surplusul de hormoni (estrogen sau aldosteron), apare un dezechilibru in retentia de apa si sare si tesuturile incep sa se umfle.
Un ficat blocat poate duce la ciroza, hepatita, etc.
Lipsa bilei in sistemul digestiv, poate duce la probleme de stomac, nu se mai absorb cum trebuie grasimile, calciul si vitamina K. De aici o multime de probleme.
Desi e normal ca ficatul sa secrete 1,5 litri de bila pe zi, din cauza blocajului, la unele persoane, se poate ajunge doar la 100 mililitri pe zi. Mai putina bila eliberata de ficat, inseamna ca intestinul subtire nu mai digera mancarea cum trebuie. Rezulta probleme in alimentatie, balonari, infectii, dereglari in flora intestinala, constipatie, iritatie, cancer, etc.
Cand celulele din oase nu mai primesc suficienta hrana, apar problemele osoase.

Curios ca putem introduce camere de luat vederi in organism, am reusit sa facem chiar si nanoboti de marimi extrem de mici, dar aproape toti medicii, se fac ca nu stiu cum functioneaza organismul nostru.

Cum sa eliminati fara durere, pietrele din fiere sau ficat
Timp de 6 zile, se bea suc de mere, cate 1 litru pe zi. (Se bea inainte de mese sau la 2 ore dupa mese). In aceasta saptamana sa se evite mancaruri sau bauturi reci. Pentru a se dilata canalele biliare trebuie sa se consume in special mancare si bauturi caldute sau la temperatura camerei. Sa nu se consume nimic prajit si sa se evite, pe cat posibil, produsele de origine animala (Sa se tina post). Sa se evite pe cat posibil, orice medicamente in ziua a 6-a. Daca sunteti racit sau apare o afectiune acuta trecatoare, amanati cura.
ZIUA a-6-a: Se mananca de post (Sa se evite orice fel de alimente de origine animala – carne, lapte, branza, unt si orice e prajit - sau va puteti simti rau in timpul eliminarii pietrelor).
Dupa ORA 14:00 nu se mai mananca nimic. Doar se mai poate bea apa, in restul zilei.
ORA 18:00 – Se bea 200 mililitri apa (aproximativ un pahar) in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu). Sarea amara e un purgativ si actiunea sa principala e sa dilate canalele biliare, pregatindu-le pentru eliminarea pietrelor. De asemenea, curata intestinul, astfel incat pietrele, atunci cand incearca sa iasa, nu se lovesc de mancare sau alte reziduuri si pot fi eliminate usor.
ORA 20:00 – Se bea al doilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa - in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 grame) de sare amara (sulfat de magneziu).
ORA 21:30 – Daca nu ati avut scaun pana acum, e bine sa va duceti la toaleta sau optional puteti face o clisma cu apa calduta.
ORA 21:40 – Se pun 100 mililitri ulei de masline (aproximativ o jumatate de pahar) si se amesteca cu 100 mililitri suc de lamai (aproximativ jumatate de pahar). Sucul sa fie cat mai pur, fara pulpa. Ingredientele se pot amesteca intr-un borcan inchis (se clatina de 20 de ori). Se amesteca 2 astfel de portii. In mod ideal, aceste amestecuri se beau fix la ora 22:00 si ora 22:20. Dar, daca simititi nevoia sa va mai duceti la toaleta, puteti amana cu inca 10 minute.
ORA 21:45 – Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului (de la buric, pana la prima coasta si cat mai in dreapta spre coloana) o mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea. Mamaliga se face din 1 kilogram de malai.
ORA 22:00 – Se bea amestecul de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie. Acest amestec se bea in picioare. E bine sa fie baut tot odata, deoarece, imediat cum ajunge in stomac prima inghititura, incepe eliminarea pietrelor.
ASEZATI-VA CULCAT IN PAT IMEDIAT! E esential pentru eliminarea pietrelor. Pozitia trebuie sa fie culcat pe spate, cu o perna sub cap. Daca e o pozitie incomoda, se poate sta pe partea dreapta cu genunchii trasi spre piept. STATI COMPLET NEMISCAT, CEL PUTIN 20 MINUTE SI INCERCATI SA NU VORBITI! Pietrele vor fi eliminate fara durere, deoarece se secreta multa bila (care este uleioasa), iar canalele biliare sunt tinute larg dilatate de magneziul din sarea amara si de caldura mamaligii ce are rol dilatator.
ORA 22:20 – Se bea al doilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie.
In cazul in care se doreste eliminarea mai multor pietre, optional se mai poate bea si al treilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie, la ora 22:40.
ORA 22:45 – Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului (de la buric pana la prima coasta) a doua mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea.
A DOUA ZI DIMINEATA:
ORA 06:00 dimineata - Se bea al treilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa - in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu).
ORA 08:00 dimineata-Se bea al patrulea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa - in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu).
ORA 10:00 dimineata – Se pot consuma fructe sau suc de fructe.
ORA 11:00 dimineata – Se poate incepe sa se manance mancare de post. Seara sau in urmatoarea zi se poate reveni la mancarea obisnuita. In urmatoarele doua zile este recomandat sa se efectueze o clisma, deoarece pietrele pot ramane in intestinul gros si sunt foarte toxice, putand crea o stare de rau.
In caz ca mai sunt pietre, cura se poate relua o data pe luna. Dupa 6-12 cure, sunt eliminate toate.
Alte Surse: Formula AS nr. 379 sau cartea “The Amazing Liver Cleanse”- autor

Thursday, May 30, 2013

De cate ori mancati carne, amintiti-va ca este modificata genetic si ca ati putea manca carne de om, in realitate. De ce? Pentru ca in intreaga lume se fac experimente genetice si modificari genetice intre animal si om pentru crearea unor hibrizi - monstri genetici


Scriu acest articol, deoarece am observat ca si in urma ultimului postat, despre pericolul din carne si gasirea inexplicabila de tesuturi umane ( ce au omis televiziunile sa va spuna cand afirmau despre cea de cal), in carnea din comert, lumea inca nu a priceput cu exactitate ce se intampla, iata articolul de atunci:  http://camecocoon.blogspot.ro/2013/05/carnea-procesata-declarata-fi-prea.htmlHibrizi jumate om, jumate animal sunt creati de oamenii de stiinta de pe intreaga planeta


Oamenii de stiinta de pe tot globul se joaca mai nou de-a D-zeu, "Playing God", cu blocuri  genetice foarte constitutive ale vietii. Astăzi, datorită progreselor extraordinare în domeniul modificării genetice, oamenii de stiinta sunt capabili să facă lucruri care au fost candva de neconceput. Parti umane / parti hibride de animale, sunt create de oameni de știință din întreaga lume și totul este perfect legal. Oamenii de stiinta justifica amestecarea ADN-ul de oameni și animale, susținând că acesta va ajuta la "vindecarea bolilor" și "va hrăni lumea" , dar realitatea este că toate aceste modificari genetice sunt o amenințare imensă pentru rasa umană. Este doar o chestiune de timp înainte ca oamenii să înceapă  ei înșiși să fie modificati genetic, în scopul de a "lupta cu boala" sau a-si "îmbunătăți" capacitățile lor. Tentația de a introduce gene de animale sau plante în persoane, în scopul de a crea "super-soldați" sau o "rasa superioara", se va dovedi cu siguranță a fi mult prea tentanta. Dacă nu se face ceva să rețină toate aceste lucruri, se pare aproape sigur că iadul genetic va fi dezlănțuită asupra rasei umane. Odată ce oamenii modificati genetic incep sa se inmulteasca cu oameni normali nu se va mai putea face nimic. În cele din urmă, am putea ajunge la punctul în care există foarte puține "100% oameni curati genetic.

Majoritatea americanilor au auzit despre modificarea genetica, dar cei mai multi dintre ei nu știu prea mult despre ea.

Astăzi, marea majoritate a porumbului și marea majoritate a productiei de soia pe care o mananci au fost modificate genetic.

De fapt, există mii și mii de produse alimentare de pe rafturile magazinelor de astăzi, care conțin materiale modificate genetic.

Dar  modificarea plantelor este un lucru ( si nu e buna nici ea). Ceea ce este și mai înfricoșător este ca atunci când oamenii de știință folosesc modificarea genetică pentru a amesteca oameni cu animalele.

Recent, un articol din ziarul Daily Mail a discutat despre un nou raport în Marea Britanie, care a remarcat că peste 150 de "embrioni hibrizi om-animal" au fost creati în laboratoarele britanice. Ceea ce urmează este un scurt fragment din acest articol ....

Oamenii de stiinta au creat mai mult de 150 de embrioni hibrizi om-animal în laboratoarele britanice.

Hibrizii au fost elaborati în secret în ultimii trei ani de către cercetătorii care caută cure posibile pentru o gama larga de boli.

Apocalipsa vine la doar o zi după ce un comitet de oameni de stiinta a avertizat de un coșmar "Planet of the Apes"- Planeta maimutelor, scenariu în care activitatea pe creații om-animal merge prea departe.

Deci, cine le va spune oamenilor de știință, atunci când au mers prea departe?

Cele mai multe țări din întreaga lume permit oamenilor de stiinta sa faca destul de mult, ceea ce doresc atunci când vine vorba de modificarea genetică.

Amestecul  de oameni și animale este si  chiar se  întâmplă acum in  Statele Unite.

Următorul  extras este dintr-un articol postat pe MSNBC in urmă cu câțiva ani, intitulat "Oamenii de stiinta au creat  animale cu parti umane" ....

"La o fermă de aproximativ șase mile în afara acestui oras cu jocuri de noroc, Jason Chamberlain se uită peste o turmă de aproximativ 50 de oi mirositoare, multe dintre ele posedă ficat parțial uman, inima, creier și alte organe."

Ce credeti ca ar spune  majoritatea americanilor dacă le-ai spune ca, creaturi care sunt parte umane / parte oaie sunt cultivate in Statele Unite?

Crezi că te-ar crede?

Ei bine, se pare ca oamenii nostri de stiinta se ocupa cu  crearea de tot felul de monstri care au parti umane. Iata ce spune acelasi articol mai departe, despre ce se intampla in prezent:

"În ultimii doi ani, oamenii de stiinta au creat porci cu sange uman, ouă de iepure fuzionate cu ADN-ul uman și celule stem umane injectate pentru a face soareci paralizati sa mearga din nou."

Deci nu ar trebui sa se alarmeze lumea despre aceste lucruri?

Dar mass-media abia menționează despre aceste bizarerii care se intampla , care sunt create în toate tarile și așa majoritatea populatiei, nu-și dau seama chiar că se întâmplă.

Ce se intampla mai grav va expun in continuare:

Știați că, în multe domenii, este perfect legala crearea clonelor umane în scopuri de cercetare științifică?

E adevărat.

De exemplu, LifeNews.com a raportat recent că, în statul Minnesota este acum perfect legal "de a utiliza banii contribuabililor pentru a crea embrioni umani clonați".

Oamenii de știință susțin că acest lucru este perfect acceptabil, deoarece acestea permit clonelor  să trăiască soar pentru câteva zile.

Nu ești deranjat încă?

Dacă nu, ar trebui să fii.

Există unele lucruri foarte răsucite care se întâmplă în comunitatea științifică.

Oamenii de stiinta  au  venit cu niste metode "unice" pentru a extinde aprovizionarea  industriei alimentare.

De fapt, multi dintre noi ar putea oricand mananca "gelatină umana".

Potrivit unui articol din Science Daily, oamenii de stiinta sunt incantati de potentialul de a pune " derivate umane de gelatină" în bezele,jeleuri, bomboane și alte deserturi ....

Oamenii de stiinta raporteaza dezvoltarea unei noi abordari pentru producerea unor cantități mari de derivate  umane de gelatină, care ar putea deveni un substitut pentru o parte din cele 300.000 de tone de gelatina pe bază de animale produse anual pentru deserturi gelatina-tip, bezele, jeleuri, bomboane și alte produse nenumărate.

Nu e asa că sună atât de delicios?

Deci, cum s-ar produce cu exactitate aceasta  "gelatină umana" ?

Iata cum descrie același articol din Daily Science procesul de ....

 "A obține aceasta, oamenii de stiinta au dezvoltat și au demonstrat o metodă în care genele de gelatină umana sunt introduse într-o tulpina de drojdie, care poate produce gelatina cu caracteristici controlabile."

Yuck.

Destul de repede putem toți să fi mancat de fapt aceste lucruri.

Dacă nu știti prea multe despre modificarea, genetică aveți cu adevărat nevoie sa va documentati , pentru că acestea  sunt cu adevarat unele dintre cele mai mari amenințări, cu care planeta noastră se confruntă chiar astăzi.

Cititi articole despre  "Modificarea genetica: 10 semne că lumea noastră ar putea fi destinata să semene cu un foarte rău film science-fiction".

Următoarele sunt câteva exemple de modificare genetică care implică ADN uman, notate în acest articol ....

* În China, oamenii de stiinta au introdus gene umane în ADN-ul de embrioni de vaci de lapte. In acest moment, aproximativ 200 de vaci hibride au fost produse cu succes. Aceste vaci pot produce lapte, care este practic identic cu laptele matern. Oamenii de stiinta spera sa aiba turme imense din aceasta categorie de vaci, care produc o alternativă la laptele matern in curând, și ei speră să aibă acest "lapte", vândut în supermarket-uri la nivel mondial în termen de 3 ani.

* Oamenii de stiinta de la Universitatea Rockefeller au injectat gene umane in soareci. Acesti "soareci umanizati" sunt folositi pentru a studia răspândirea virusului hepatitei C.

* În Missouri,   vietatile  cu parti de porc și parte umană sunt cultivati cu scopul de a oferi organe pentru transplanturi umane.

Țări din întreaga lume fac acest tip de cercetare.

Atata timp cat oamenilor nu le pasa despre aceaste "cercetari" se vor răspândi și se vor menține.

Știința se joacă cu blocuri foarte constitutive ale vietii. Dacă nu suntem foarte atenți, copiii și nepoții noștri vor trăi într-o lume în care "viață de om" și "monștri hibrid om / animal" vor fi în jurul nostru, peste tot.

Uneori este dificil sa transmitem adevărata amenințare reprezentată de modificarea genetică, in doar cateva cuvinte. Vă rugăm să va luați câteva momente pentru a viziona clipul video postat de mai jos. Acesta este pus de către Infowars.com și este intitulat "Armaghedonul genetic: Cea mai mare amenințare a umanității" ....